Våra Samarbetspartners

RAMSÖ VARVET

Ramsö Varvet bör vara allas förstahandsval när det gäller att välja båtvarv. De erbjuder de bästa mekanikerna, en transparent kostnadskontroll och arbetar ständigt för ett säkert sjöliv. Ramsö Varvet tar hand om servicen och vinterförvaring av samtliga William Sea Foundations båtar!

Läs mer om Ramsövarvet här

NAVIGATIONSGRUPPEN

Navigationsgruppen är ett svenskt företag som grundades 2009. Huvudkontoret och utbildningslokalerna ligger på Långholmen, Stockholm. Navigationsgruppen leverera navigations- och säkerhetsutbildningar till privatpersoner, företag och myndigheter i syfte att berika båtlivet med kunskaper och erfarenheter som möjliggöra att fler människor kan njuta, färdas och vistas säkert ute i våra vatten och skärgårdar. Navigationsgruppen arbetar och engagerar sig aktivt i frågor som rör ”Corporate Social Responsibility ”(CSR), bland annat genom att upplysa om hur miljöpåverkan kan minimeras och hur man tar största möjliga hänsyn till andra på våra vatten och skärgårdar. Navigationsgruppen stödjer organisationer som verkar för att komma till rätta med de miljöproblem som uppmärksammats på Östersjön. Navigationsgruppen har sedan många år även bidragit till Barncancerfonden. Av Transportstyrelsen är Navigationsgruppen kvalitetscertifierade och alla utbildningar Navigationsgruppen genomför bedrivs enligt ett strikt kvalitetsnormsystem och miljöpolicy. 

DOHRNS

Dohrns är ett unikt team av erfarna och skickliga projektledare, designers, monterproducenter, logistiker och grafiker. De levererar helhetslösningar som omfattar monterdesign, projektledning, produktion, grafisk produktion och byggnation. Dohrns tillhandahåller även tjänster som lager, transport och logistik. Kvalitet, design, know-how och kundtrygghet är synonymt med Dohrns.

TÄRNSKÄR BÅTAR

Tärnskär båtar grundades 2004. Grundarna har närmare ett sekel av samlad båterfarenhet och sjövistelse bakom sig och har med detta som grund utvecklat Tärnskär. Gemensamma önskemål och en mycket sjöduglig båt med hög komfort och detaljrikedom bildade fundamentet för utformningen av Tärnskär. Sedan dess har samma modell utvecklats från år till år och detta har gett resultat både i form av design samt funktionalitet. Med de höga kraven på kvalitet i fokus beslutades att tillverkningen skulle ske i egen regi på en modern fabrik i Estland.

Tärnskärs kunder är vanligtvis personer med lång erfarenhet av vistelse på sjön och med flertalet båtbyten bakom sig. De har därmed högt ställda krav på såväl sjöegenskaper som kvalitet och de uppskattar den väl utarbetade detaljrikedomen när det gäller funktionaliteten.

SALTSJÖBADEN SJÖMACK

Sjömacken i Saltsjöbaden drivs at Ted Murray. Vi är otroligt glada över den servicen vi får och möjligheten att nyttja bryggan som båtplats för våra båtar mellan transporter.

MOBLINE

Lars-Håkan Lindqvist har efter många år på sjön sett behovet av säkerhetsprodukter och utvecklade Hansa-dubbar, Hansa-linan och slutligen även MOB line. MOB line är utvecklingen av Hansa-linan som skapades i syfte att snabbt nå, säkert och hjälpa en person ur vatten, eller att få ett rep till en båt i nödsituation.

Har du ett samarbetesförslag? Hör av dig!

Kontakt