William Sea Foundation

William Sea Foundation är en stiftelse grundad av familjen Eriksson som förlorade sin son William i en tragisk båtolycka sommaren 2016. Stiftelsens syfte är att öka säkerheten på sjön och minska risken för att liknande olyckor sker igen. Det syftet styr allt arbete inom William Sea Foundation.

 Vill Du vara med och hjälpa oss att öka sjösäkerheten är Du varmt välkommen att bli en del av vår stiftelse genom engagemang.


WSF Safety

WSF Safety är en av huvuddelarna i William Sea Foundation. WSF Safety arbetar för att ta fram nya, innovativa lösningar och att utveckla redan existerande produkter för båt- och sjöliv.

Genom att studera döds- och olycksstatistik kan man se tydliga mönster i hur och varför olyckor sker till sjöss. I syfte att minska dessa olyckor arbetar WSF Safety med att hitta lösningar och utveckla produkter som kan eliminera faktorer som orsakar olyckor och dödsfall på sjön. Om Du vill bidra med kunskap eller resurser för att hjälpa oss i vårt arbete kring utvecklingen av säkrare lösningar för båtliv, kontakta oss gärna!

Med hjälp av donationer till förbättrad sjöräddning samt framtagning av nya säkerhetslösningar till sjöss vill vi minska risken för olyckor och öka säkerheten på sjön.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
@williamseafoundation

Följ oss på instagram och håll dig uppdaterad om vårt arbete inom stiftelsen. Där lägger vi upp både nyheter och erbjudanden till dig som medlem

DONERA
Skänk en gåva

Skänk en valfri summa till stiftelsen för att bidra till vårt arbete för att öka säkerheten på sjön. Pengarna går oavkortat till Stiftelsens ändamål – Danska Bank kontonummer 1339-01-31582

Vill du veta mer?

Kontakt