Kära medlem,

Sommaren närmar sig med stormsteg och många av er har säkert redan flyttat ut i skärgården. Genom detta utskick vill vi på William Sea Foundation tacka för det stöd och engagemang vi haft sedan start, berätta om det gångna året samt informera om förändringarna inom William Sea Foundation under 2019.

Året 2018

William Sea Foundation har likt tidigare år föreläst för Svenska Kyrkans konfirmander i Saltsjöbaden om sjövett. Detta genomfördes ombord på våra båtar ute i skärgården. Vi medverkade även på Lillsved konfirmationsläger vid två tillfällen under juli månad. Det är möten som är och har varit givande för många och skapat meningsfulla diskussioner.

Under 2018 har WSF Fleet fortsatt bedrivit subventionerad sjötransport för stiftelsens medlemmar. Detta genom stiftelsens Tärnskär 32:or förlagda i Stockholms skärgård – Sandhamn, Saltsjöbaden/Värmdö samt Stockholms innerstad. Totalt har 45 medlemskörningar under sommaren genomförts samt ett 20-tal företagskörningar.

I mitten på augusti bistod William Sea Foundation även med två säkerhetsbåtar på Ålands Hav under Nordic Island Adventure Race. En båt bemannad utav stiftelsens personal samt en båt bemannad med personal från Sjöräddningssällskapet. Syftet med deltagandet var att bibehålla säkerheten ute till sjöss under det sju dygn långa loppet. Mer information och bilder från loppet finns på http://niargames.com/.

Utbildningar har även genomförts i samarbete med navigationsgruppen. Exempelvis har 8 stycken medlemmar genomfört kursen ”Fartygsbefäl Klass 8”. Igen, stort grattis till behörigheten och väl genomförd utbildning.

Lördagen den 24 augusti arrangerades även Wille Swimrun i syfte att samla familj, vänner och bekanta för en dag tillsammans till minne av Wille. Dagen blev över förväntan med 150 personer på startlinjen, 50 funktionärer samt publik som bidrog till en minnesvärd dag. Detta kommer därför bli en årlig tradition. Boka gärna in lördag den 24 augusti 2019 och dela dagen med oss. Du kan läsa mer om Wille Swimrun här, och anmäla dig och en vän här!

Förändringar inom William Sea Foundation 2019

William Sea Foundation kommer under 2019 genomgå en del förändringar. Detta för att föra arbetet närmare William Sea Foundations syfte – att bidra till ökad säkerhet på sjön. Efter två operativa säsonger och utvärdering utav WSF Fleet bedömer William Sea Foundation att de subventionerade sjötransporterna inte fyller stiftelsens syfte till fullo och avser därav en omstrukurering utav verksamheten som kommer lägga ytterligare fokus på sjöräddning och utbildning.

Detta genom följande:

 • WSF Fleet’s båtar omallokeras till organisationer som kämpar för ökad säkerhet på sjön

Detta innefattar såklart en stor omställning för er medlemmar som använt denna tjänst. Dessa sjötransporter ersätts istället av verksamhet inom sjöräddning och utbildning enligt nedan för ett arbete närmre William Sea Foundations syfte. Medlemsavgiften kommer dessutom att slopas. För närvarande 500 sek/år reduceras till en avgift om 0 sek/år då medlemsförmånen om subventionerad sjötransport bortgår.

 • Gåva om 1 st Tärnskär 32 till Sjöräddningssällskapet – diskussion pågår

Sjöräddningssällskapet deltar vid 80% av all sjöräddning i Sverige (Sjöraddningen, 2019). William Sea Foundation har därav erbjudit sig att gåva 1 st Tärnskär 32 till SSRS som sedan skall verka för en säkrare skärgård. Detaljer kring hur detta samarbete kommer se ut och var/hur båten kommer att användas diskuteras för fullt – vi kommer skicka ut information så fort detta är klart. Sjöräddningssällskapet gör ett fantastiskt jobb och WSF är oerhört måna om att bidra till detta.

 • Potentiellt utökat samarbete med Navigationsgruppen

WSF har sedan start samarbetat med Navigationsgruppen och erbjudit båtutbildning för stiftelsens medlemmar till ett reducerat pris. Samtliga WSF’s kaptener har också utbildningar från Navigationsgruppen. De erbjuder fantastiska kurser både för vuxna och ungdomar – det är något WSF gärna stöttar. Därav har William Sea Foundation erbjudit att ställa 1 st Tärnskär 32 till Navigationsgruppens förfogande i syfte att bedriva utbildning för vuxna och ungdomar ute i skärgården.

Vision William Sea Foundation 2019 och framåt

 • Arbetet för ökad säkerhet på sjön fortgår. Detta genom bland annat de samarbete (under planering) med Sjöräddningssällskapet där livräddning och övriga insatser sker med hjälp av stiftelsens båt. Navigationsgruppen bedriver även fortsatt utbildning för ungdomar och vuxna på den båt de förhoppningsvis nyttjar från WSF.
 • Arbetet fortgår för att få igenom tillstånd om att låta bygga ett monument vid Willes olycksplats.
 • Fortsatt arbete kring möjlighet att märka ut farliga grynnor i Skärgården.
 • William Sea Foundations årliga ”Wille Swimrun” arrangeras till minne för Wille där samtligt överskott går till Sjöräddningssällskapet.
 • Utformning utav stipendier kopplat till ökad säkerhet på sjön.
 • Fortsatt arbete med innovationer kopplat till säkerhet på sjön.
 • Gåvor till organisationer som verkar för säkerheten på sjön, så som Sjöräddningssällskapet
 • Årliga styrelsemöten där verksamhetens arbete följs upp, utvärderas och utvecklas.

Vi vill återigen ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar för ert stöd och engagemang. Är det ytterligare någon medlem där ute som vill delta, har ytterligare idéer kring vår verksamhet och arbete är det bara att kontakta oss på info@williamseafoundation.se

Ett stort tack till Familjen Arnhög samt igen, även ett extra stort tack till bland annat Karl Perlhagen, Anders Lönnqvist med gäster, Jan Åke Glommen, Saltour, New Property, med flera för era generösa gåvor, samt till Lillsved Konfirmationsläger som skänker kollekt till stiftelsen.

Vi passar på även att önska dig en härlig sommar & hoppas vi ses snart,

William Sea Foundation